Księga natury pisana jest w matematycznym języku, jej znakami pisarskimi są trójkąty koła i inne figury geometryczne bez których pomocy ani słowa z niej zrozumieć niepodobna.

Galileusz (1564-1642)

Pierwsza sala wystawy poświęcona jest zagadnieniom geometrycznym. Geometria to jedna z najstarszych dziedzin nauki. Jej nazwa pochodzi z języka greckiego i jest kombinacją słów geo - ziemia i metros - mierzyć. 

Początkowo geometria zajmowała się problemami praktycznych pomiarów, jednak szybko stała się pierwszą nauką aksjomatyczną tzn. taką, w której z kilku początkowych twierdzeń (aksjomatów), na drodze logicznego rozumowania wyprowadza się kolejne twierdzenia.