Na wystawie można wykonać ponad 60 doświadczeń dotyczączych kilkunastu zagadnień z róznych dziedzin matematyki. Znalazły się wśród nich:

 • Matematyka w sztuce
 • Matematyka gam i interwałów
 • Matematyka na mapie
 • Matematyka pomiędzy wymiarami
 • Matematyka w krzywym zwierciadle
 • Matematyka węzłów
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Geometria rzutowa
 • Budowa wielościanów
 • Grafy
 • Krzywe stożkowe
 • Sekretna wiadomość
 • Świat zer i jedynek