Autor i kurator wystawy: dr Maciej Kluza

Konsultacja naukowa:

  • Dr Krzysztof Ciesielski, Instytut Matematyki UJ
  • Dr Zdzisław Pogoda, Instytut Matematyki UJ
  • Dr Anna Widur, Studium Pedagogiczne UJ

Aranżacja plastyczna: Kamil Łęcki

Oprawa graficzna: Katarzyna Skawińska