Filmy z wystawy

Filmy z wystawy

Otwarcie wystawy 13 grudnia 2012

Otwarcie wystawy 13 grudnia 2012
Najkrótsza droga
Od wieków matematyka wykorzystywana była w innych dziedzinach nauki. Jednym z przykładów takiego zastosowania w geografii było opracowanie projekcji, która umożliwiała przedstawienie kulistej powierzchni Ziemi na płaskim arkuszu papieru. Jednak projekcje takie zawsze wprowadzają pewne zniekształcenia. Dlatego najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na mapie i na globusie niekoniecznie jest tym samym. Można to zbadać na stanowisku „Najkrótsza droga".
Krzywe stożkowe
Przecinając powierzchnię stożka płaszczyzną otrzymujemy jedną z następujących krzywych: okrąg, elipsę, parabolę albo hiperbolę (a także parę prostych). Linie te wspólnie nazywane są krzywymi stożkowymi. Krzywe te a także powierzchnie powstałe przez ich obrót w przestrzeni, znajdują liczne zastosowania praktyczne. Kilka z nich zaprezentowanych zostało na wystawie.